Новини

Стипендии за докторантски и постдокторски специализации

Обява за езикови курсове на ЦО
TOEFL
Michigan Exams
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2006/2007 г.
SOL language course in Devon

Австрийски стипендии

...за млади редовни докторанти, доктори на науките от всички научни области и университетски
преподаватели по немски език до 35 години

Втората сесия за кандидатстване за стипендиите е на 1.9.2006 г., петък - 9 до 17 ч. в офиса на АСО-София, ул. “Московска”5, 3 етаж, стая 306. Нямат право да кандидатстват тези, които вече са си подали документите на 1 март, но не са получили стипендия.
За повече информация: http://www.aso.zsi.at/bul/stipbg.html
 


This web site is designed by Maria Efremova